LABUDOVI / SWANS je treća knjiga Zorana B. Rajića.

Labudovi su, po svemu sudeći, ne samo najveće već i najlepše ptice među plovušama. Svojim zanimljivim izgledom i gracioznim ponašanjem, oduvek su privlačili pažnju posmatrača i proučavalaca ptica. U predanjima su im dodeljena bogata simbolična značenja (između ostalog, simbol su ljubavi i plodnosti). O njima govore mnoge legende i umetničke tvorevine, a na severnom nebu postoji čak i sazvežđe koje nosi ime Labud. Svojim prisustvom na rekama i jezerima, ove ptice znatno doprinose bogatstvu biodiverziteta i prirodnim lepotama, tako da predstavljaju deo prirodnog blaga jedne zemlje.

Knjiga obrađuje život svih sedam vrstala budova – koskorobe, crnog, crnokljunog, tundra, žutokljunog, crnovratog i crvenokljunog, koji je i najlepši među njima i može se videti i na našem podneblju. Opisuje njihovu rasprostranjenost, staništa, stepen biološke ugroženosti, eksterijerne i kondicione osobine, način života, određene vidove ponašanja, reproduktivni potencijal, ishranu i život u antropogenim faktorom kontrolisanim uslovima. Posebna poglavlja knjige obrađuju značajne probleme koji se odnose na zdravstvenu zaštitu i rehabilitaciju labudova. Iskustva sabrana u njoj biće od pomoći onima koji žele da doprinesu zaštiti labudova u divljini, kao i onima koji u okviru svoga imanja ili na nekom drugom pogodnom mestu žele da naprave jezerce i uspešno se bave gajenjem tih velelepnih ptica.

Knjiga je odštampana novembra 2015. godine.
– Dvojezična: srpski i engleski
– Format njige je A4
– Povez tvrd, šiveni
– Ukupan broj strana: 240
– Na 184 strane je tekst sa 24 umetnička crteža i 34 crno-bele fotografije
– Na 56 strana su 142 kolor fotografije

Knjigu možete preuzeti ovde