Predsednik (zastupnik) Zoološkog društva Srbije je Zoran B. Rajić.
Rodjen je 1970. u Zemunu. Po obrazovanju je master ekolog, u Beogradu je završio srednju Hemijsku školu i Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Zaposlen je u Zoološkom vrtu grada Beograda od januara 1989. godine na poslovima nadzornika. Direktno je zadužen za poslove organizacije i sprovodjenja radnih zadataka koji se tiču nege primata. Zadužen je za rad sa volonterima Vrta, bavi se pisanjem, fotografisanjem i video-zapisima.

Autor je knjiga:

Svet velikih čovekolikih majmuna (2001)
Beogradske šimpanze (2007)
Labudovi – Swans (2015)

Koautor je knjiga:

Kroz Beogradski zoološki vrt (2005)
Kroz Beogradski zoološki vrt (2011)
Kroz Beogradski zoološki vrt (2015)

Prvi je saradnik na pisanju knjige:

Beogradski zoološki vrt od 1936. do 2010. godine (2010)

Fotografijama je zastupljen u knjigama:

Priče iz zoo vrta (2005)
Priče iz zoo vrta (2007)

Urednik je knjiga:

Priča o Keši (2007)
Veština istine (2008)
Očima ruskinje (2009)
Priručnik za EEG dijagnostiku (2011)
Dečko koji drži Reč (2012)
Neurološke tegobe i značaj EEG dijagnostike kod bolesnika u penalnim uslovima (2012)
EEG izveštaj – EEG Report (2013)
Encefalopatije i značaj EEG dijagnostike (2015)
Migrena i klinička elektroencefalografija (2018)
Nekad i nikada više (2018)

Zahvalnice i priznanja:

● Dobitnik je III Nagrade Majskog konkursa od strane Turističkog društva Zemun (1986).
● Dobitnik je Pohvale od strane Hemijsko-tehnološko prehrambenog obrazovnog centra (1987).
● Kao jedan od pobednika V Festivala rada omladine Beograda dobitnik je Diplome od strane Gradske konferencije saveza socijalističke omladine Beograda (1987).
● Kao jedan od pobednika XX Festivala rada omladine Jugoslavije dobitnik je Diplome od strane KSSOJ-a, PKSSOK-a i lista Mladost (1987).
● Dobitnik je priznanja Primeran vojnik (1990).
● Dobitnik je Zahvalnice od strane Osnovne škole Starina Novak (1993).
● Dobitnik je Povelje III zvezde od strane Saveza izvidjača Palilule (1998).
● Promovisan je za Počasnog majstora džudoa od strane Veteranske džudo asocijacije Srbije (2010).
● Dobitnik je Priznanja za životno delo od strane Sveslovenskog književnog društva (2014).
● Dobitnik je Zahvalnice od strane Slovačkog kulturno-prosvetnog društva Šafarik Dobanovci (2015).
● Dobitnik je Zahvalnice od strane Gradske biblioteke Pančeva (2015).
● Dobitnik je Zahvalnice od strane Saveza izvidjača Beograda (2018).
● Dobitnik je Priznanja za izuzetne zasluge od strane Zadužbine Zdravko V. Gojković (2018).