Član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve i statut Udruženja i koje podnese prijavu za učlanjenje Predsedništvu Udruženja.
Maloletno lice, sa navršenih 14 godina, može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave jednog roditelja ili njegovog staratelja o davanju saglasnosti.

Oblici članstva:
– član udruženja – plaća članarinu u iznosu koje je odredilo Predsedništvo Udruženja
– član simpatizer – nije u obavezi da plaća članarinu

Pristupnicu Udruženju preuzmite ovde.
Saglasnost roditelja ili staratelja maloletnog lica preuzmite ovde.