SVET VELIKIH ČOVEKOLIKIH MAJMUNA je prva knjiga Zorana B. Rajića.

Pongidi – veliki čovekoliki majmuni, životinje su koje raspolažu inteligencijom predškolskog deteta, i vrhunski su predstavnici životinjskog carstva.

Godine 1994. autor je pristupio pisanju ove knjige, koja treba da predstavlja neku vrstu udžbenika za zainteresovane i da prikaže ove životinje onakvim kakve stvarno jesu. Uz korišćenje obilja strane literature napravljena je knjiga u kojoj su svi aspekti života ovih životinja osvetljeni i u kojoj se na skoro svako pitanje može naći odgovor, a i savet. Sadržina knjige predstavlja kombinaciju otkrića poznatih  svetskih primatologa, koji su do svojih saznanja došli posmatranjem u prirodi, i radova mnogih naučnika koji su te životinje proučavali u kontrolisanim uslovima. Sve ovo je uokvireno iskustvima hranilaca majmuna iz poznatih svetskih vrtova i autorovim iskustvom.

Knjiga je podeljena na sedam celina. Prvi deo je uvodni i obuhvata tekstove o izgledu i građi velikih čovekolikih majmuna i o eksperimentima rađenim sa njima. U drugom, trećem, četvrtom i petom delu opisan je život šimpanza, bonoboa, gorila i orangutana, u prirodi i kontrolisanim uslovima. Šesti deo posvećen je medicinskim razmatranjima, s tim što su pored velikih čovekolikih majmuna u kratkim crtama obrađene i primitivnije vrste. U sedmom delu knjige prikazani su neki segmenti autorovog praktičnog rada sa šimpanzama, iskustva koja je teško naći igde u literaturi.

Knjiga je odštampana septembra 2001. godine.
– Format knjige je A4
– Povez tvrd, šiveni
– Ukupan broj strana: 370
– Na 350 strana je tekst sa 32 naučna i 51 umetničkim crtežom
– Na 20 strana su 54 kolor fotografije

Knjigu možete preuzeti ovde